אודות החברה

BIG הינה הקבוצה המובילה בישראל בפיתוח קונספט מרכזי הקניות הפתוחים ו Lifestyle. החברה הוקמה בשנת 1994 על ידי יהודה נפתלי עם החזון לפיתוח מרכזי קניות אמריקאים פתוחים בישראל.

קבוצת ביג הינה הבעלים והמנהלת של נדל”ן מניב בישראל, ארה”ב, סרביה, מונטנגרו וצרפת וכן עוסקת בייזום ופיתוח של קרקעות בבעלותה המלאה או החלקית בישראל ובסרביה.
החברה הינה בעלת שליטה באפי נכסים (כ 89.29%) אשר מנהלת ומפתחת נדל”ן מניב בישראל ובמזרח אירופה (רומניה, צ’כיה, פולין וסרביה).
BIG מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים ואפי נכסים מתמקדת בענף המשרדים והמגורים להשכרה. בנוסף, פועלת הקבוצה בביצוע השקעות ופעילות בתחומי אנרגיה מתחדשת.
נכון להיום , קבוצת BIG מפתחת, מפעילה ומנהלת 139 פרויקטים ברחבי העולם, מתוכם: 56 מרכזי קניות וקניונים , 35 בנייני משרדים, 16 פרויקטים למגורים, 6 פרוייקטים של עירוב שימושיים ו-7 מרכזים לוגיסטיים.

החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בישראל משנת 2006, ני”ע שלה נכללים במדד ת”א 35, במדד נדל”ן 15 וכן מדד תל – דיבידנד.

פעילות החברה

BIG מרכזי קניות הינה חברה ציבורית העוסקת בפיתוח, השקעה וניהול פרויקטים בתחום המסחר, לוגיסטיקה, משרדים, דיור להשכרה ואנרגיה מתחדשת, כאשר מרבית פעילותה העסקית היא בתחום הנדל"ן המניב.

מאז היווסדה, עוסקת קבוצת ביג בעיקר, בתפעול ובהשכרה של שטחי מסחר, במתכונת של מרכזי קניות פתוחים ובייזום פרויקטים, הן באמצעות הקמה של מרכזים כאמור והן באמצעות רכישת מרכזים. כמו-כן, עוסקת הקבוצה בהקמה, תפעול והשכרה של מרכזי קניות סגורים (קניונים) ומרכזי Life Style בסגנון Street Mall (הבנויים כרחובות) הידועים בכינוי “Big Fashion” . כמו כן, החברה פועלת להרחבת תחום האנרגיה בישראל ובמדינות הבלקן.

אסטרטגיה עסקית

ביג פועלת להקמה, פיתוח, רכישה ואחזקה של מרכזי קניות מסוג Life Style, קניונים תחת המותג “Big Fashion”, מרכזי קניות פתוחים ונכסים המתאפיינים בעירוב שימושים כגון: משרדים, מגורים, מלונאות, דיור מוגן, מתקנים רפואיים ושימושים נוספים. בכוונת החברה להמשיך לפעול כאשר ההתמקדות היא בישראל ובמדינות אקס יוגוסלביה, מדינות הבלקן, פולין ורומניה.
בתחום הלוגיסטיקה פועלת החברה היום במדינות צרפת ובסרביה. בכוונת החברה להמשיך ולהרחיב את פעילותה בתחומים אלו גם למדינות נוספות באזור אקס יוגוסלביה והבלקן, וזאת בדרך של רכישת קרקעות ופיתוחן ו/או רכישת נכסים קיימים, שיפוצם ו/או שימורם.

בתחום האנרגיה המתחדשת, ביג פועלת לצמיחה משמעותית בישראל, במדינות אקס יוגוסלביה, מדינות הבלקן, פולין, רומניה. לצורך קידום תחום זה הקימה החברה ‘זרוע אנרגיה’ המורכבת מצוות מקצועי אשר מטרתו איתור ובחינה של פרויקטים מניבים וזכויות בפרויקטים בשלבי פיתוח שונים, בין היתר, בתחומים של אנרגית רוח, אנרגיה גאו-תרמית, אנרגיה סולארית ואגירה.
בנוסף, מפעילה החברה מערכות פוטו-וולטאיות על גגות מרכזי הקניות המנוהלים על-ידי החברה.

ביום 19 בנובמבר 2020 התקבלה החלטה אסטרטגית בדירקטוריון החברה למימוש כלל הפעילות של החברה בארה”ב. בכוונת החברה להפנות את המקורות הכספיים שינבעו ממימוש הפעילות בארה”ב, בין היתר, להרחבת הפעילות ביתר השווקים הגיאוגרפים בהם פועלת החברה כיום.