פילוח שווי נדל״ן קבוצת ביג

שווי לפי סקטור

שווי לפי מדינה

NOI חזוי לרבעון ה-3 2022

FFO חזוי לרבעון ה-3 2022