BIG כרמי גת

שדרות לכיש 153, קרית גת

פרויקט עירוב שימושים הכולל מסחר ומשרדים

שטח

מסחרי: 12,000 מ”ר
משרדים: 9,000 מ”ר

חנייה

חניה תת קרקעית בשני מפלסים

פתיחה עתידית

2024

משרד אדריכלים

ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים בשיתוף עם גיא אדריכלים

משווק מסחרי

איתי טרקאי – 052-8566116
הדמיית מתחם
מפה