אחריות תאגידית

קבוצת ביג רואה בשילוב היבטי סביבה, חברה וממשל תאגידי (ESG) בפעילותה העסקית מנוע צמיחה, שיביא ליצירת ערך ארוך טווח, לקבוצה ולמחזיקי העניין השונים שלה. אנו פועלים מתוך אמונה בערכים של אתיקה עסקית, אחריות סביבתית, קהילתית ותאגידית, ומאמינים כי תרבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מהצלחתנו העסקית. אנו מטפחים תרבות ארגונית שמקדמת ערכים של שקיפות, סביבת עבודה מאפשרת, תרומה לקהילה והוגנות בעסקים, כלפי כל מחזיקי העניין של הקבוצה: עובדים, שוכרים, לקוחות, ספקים, רשויות מקומיות, שותפים עסקיים ובעלי המניות.

מעורבות חברתית

כחברה מובילה שמרכזי הקניות שלה פרוסים ברחבי המדינה מאילת ועד קרית שמונה, אנו מוצאים ערך רב בחיבור לקהילה המקומית שאנו חלק ממנה. אנו רואים מחויבות עמוקה בחיזוק, העצמה וקידום שוויון הזדמנויות עבור ילדים ובני נוער המתגוררים בישובים בהם אנו פועלים. בהתאם לכך אנו פועלים לסייע באמצעות תמיכה כספית, תשתיות, חיבורים ויצירת שיתופי פעולה מהותיים עם עמותות ללא כוונות רווח הפועלת בתחום החינוך לקידום מטרות אלו.

סביבה

כקבוצת נדל”ן מובילה, ביג מחויבת לפעילות תוך שמירה קפדנית על הסביבה, ושואפת להוות מודל להתנהלות אחראית וסביבתית. ביג רואה בשמירה על איכות הסביבה לא רק חובה אלא גם זכות והזדמנות, מתוך אמונה בחשיבות האיזון בין פיתוח כלכלי לבין קיימות. האחריות הסביבתית מתבטאת במאמצים מתמידים להפחתת טביעת הרגל האקולוגית של החברה, והיא חלה כלפי כל מחזיקי העניין של החברה – השוכרים, המבקרים, הדיירים, העובדים, הספקים והקהילה כולה.

ממשל תאגידי

קבוצת ביג מתגאה בתרבות עסקית נאותה, והיא פועלת מתוך מחויבות להתנהלות עסקית הוגנת, תוך הקפדה ושמירה על הוראות כל הדינים. לחברה מחויבות הדדית, בין העובדים לחברה, ובין החברה לעובדים, לפעול לאור עקרונות אתיים ומוסריים. החברה מטפחת תרבות ארגונית המקדמת ערכים של שקיפות, סביבת עבודה מאפשרת ותרומה לקהילה, כלפי לקוחותיה, ספקיה ועובדיה. לתפיסת ביג, תרבות זו היא חלק בלתי נפרד מההצלחה העסקית של הקבוצה.

קוד אתי

לקבוצה קוד אתי המתאר בפירוט את היסודות הערכיים המלווים אותנו בתהליכי קבלת ההחלטות, הניהול והצמיחה של הקבוצה, ומהווה עוגן להבטחה כי אנו ממשיכים לפעול ולהשפיע באופן מיטבי על כל מחזיקי העניין השונים של הקבוצה.

מסמכי מדיניות

מסמכי המדיניות המופיעים לעיל משקפים את עמדותינו וההתחייבויות שלנו כארגון בנושאים מהותיים לפעילותנו