BIG FASHION גלילות

מחלף גלילות, רמת השרון

פרויקט עירוב שימושים הכולל מרכז מסחרי Lifestyle ייחודי ושני בנייני משרדים.

שטח

30,000 מ”ר מסחר
75,000 מ”ר משרדים

חנייה

4,000 מקומות חניה

פתיחה עתידית

2023

משרד אדריכלים

יסקי מור סיוון אדריכלים

משווק מסחרי

איתי טרקאי – 052-8566116
הדמיית מתחם
מפה